האם ברצונך להסיר את כתובת הדואר האלקטרוני שלך מרשימת התפוצה של העמותה להעצמה כלכלית לנשים?
כתובת דואר אלקטרוני : eew_merkaz@womensown.org.il